ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nosić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nosić" po polsku

nosić

obrazek do "carry" po polsku ... Not Too Much To Carry (1895) I don't know when Simon ever carries ... obrazek do "wear" po polsku
czasownik
 1. carry , *****
  • nosić, dźwigać [przechodni]
   I can carry something. (Mogę coś ponieść.)
   Jack came back carrying a big package. (Jack wrócił niosąc wielką paczkę.)
   Many police officers carry guns. (Wielu policjantów nosi pistolety.)
 2. wear , *****
  • mieć na sobie, być ubranym (w coś), nosić (jakiś rodzaj ubrań) [przechodni]
   She was wearing a brown skirt and a blouse. (Ona była ubrana w brązową spódniczkę i bluzkę.)
   I'm not sure what to wear to the party. (Nie jestem pewien w co się ubrać na imprezę.)
   I like to wear black clothes. (Lubię nosić czarne ubrania.)
  • nosić (np. brodę, długie włosy) [przechodni]
   He wears a long beard. (On nosi długą brodę.)
   I've never seen her not wearing long hair. (Nigdy nie widziałem, żeby ona nie nosiła długich włosów.)
 3. dress ****
  • ubierać się, nosić (ubrania) [nieprzechodni]
   She dresses in sports clothes all the time. (Ona ubiera się w sportowe ciuchy cały czas.)
   He dresses in T-shirts and jeans. (On się ubiera w koszulki i jeansy.)
   You should dress less casual. (Powinieneś ubierać się mniej swobodnie.)
 4. sport *****
  • nosić, okazywać, prezentować, mieć (na sobie, coś charakterystycznego, wyróżniającego się)
   He sported a black eye. (On miał podbite oko.)
   She sported a pair of beautiful earrings. (Ona nosiła parę pięknych kolczyków.)
 5. bear , ****
  • nosić (np. znamię, imię, tytuł) [przechodni]
   He bears the royal title with pride. (On nosi królewski tytuł z dumą.)
   My daughter bears my grandmother's name. (Moja córka nosi imię mojej babci.)
  • nosić (np. podpis, znamiona, podobieństwo) [przechodni]
   The letter bore the signature of Mr Putin. (List nosił podpis Pana Putina.)
 6. heft
 7. tote American English potocznie , tote around American English potocznie
 8. transmit **
 9. teem
czasownik
 1. sustain **
 2. incur *
 3. carry responsibility
czasownik
 1. carry oneself , hold oneself
  • nosić się (mieć określoną postawę)
   You carry yourself too rigidly. (Nosi się pan zbyt sztywno.)
   She carries herself like a queen. (Ona nosi się jak królowa.)
 2. gestate

Powiązane zwroty — "nosić"

czasownik
phrasal verb
inne
przymiotnik
elegancki (lubiący nosić eleganckie ubrania) = dressy
rzeczownik
wzniesienie = hill +1 znaczenie
inne
przysłówek
elegancko (lubiąc nosić eleganckie ubrania) = dressily
idiom

powered by  eTutor logo