PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"pack" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pack" po angielsku

pack *** , także: pack up

obrazek do "pack" po polsku
czasownik
 1. pakować, zapakować (np. jedzenie, towar) [przechodni]
  I'm sure I packed it. (Jestem pewien, że to spakowałem.)
  I haven't finished packing yet. (Nie skończyłem się jeszcze pakować.)
  Go get your bag packed. (Idź spakuj swoją torbę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

packet BrE * , pkt (skrót)
pack AmE ***

obrazek do "packet" po polsku Salt packet. Cigarette packet generator
rzeczownik
 1. paczka, opakowanie
  He bought a packet of cigarettes. (On kupił paczkę papierosów.)
  There was a packet of crisps on the table. (Na stole leżała paczka chipsów.)
  link synonim: pkt

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

pack ***

obrazek do "pack" po polsku
czasownik
 1. owijać, zawijać, pakować [przechodni]
  Who will pack the present for John? (Kto zawinie prezent dla Johna?)
  She can't see the present; we have to pack it. (Ona nie może zobaczyć prezentu; musimy go opakować.)
 2. wtłoczyć, wypełniać, zapełniać (np. salę koncertową) [przechodni/nieprzechodni]
  A huge crowd packed the hall. (Ogromny tłum wypełnił korytarz.)
  A crowd of students packed the room. (Tłum studentów wypełnił pomieszczenie.)
 3. ubijać (np. śnieg, glebę) [przechodni]
  He packed the snow to make a snowball. (On ubił śnieg by zrobić śnieżkę.)
  I packed the ground around the tree. (Ubiłem glebę dookoła drzewa.)
 4. nosić przy sobie (zwłaszcza broń) potocznie [przechodni]
  Are you packing? (Nosisz przy sobie broń?)
  He's been packing since the beginning of the war. (On nosi przy sobie broń od rozpoczęcia się wojny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. pakunek, paczka (np. pocztowa) [policzalny]
  The postman has got three packs to deliver. (Listonosz ma trzy paczki do doręczenia.)
  I sent you the pack yesterday. (Wysłałem ci paczkę wczoraj.)
 2. paczka, opakowanie (np. papierosów)  AmE [policzalny]
  Can you give me my pack of cigarettes? (Czy możesz podać mi moją paczkę papierosów?)
  I bought a pack of cookies. (Kupiłem opakowanie ciastek.)
 3. plecak  BrE [policzalny]
  "Where's my phone?" "In your pack." ("Gdzie jest mój telefon?" "W twoim plecaku.")
  Can I borrow your pack? (Czy mogę pożyczyć twój plecak?)
  link synonimy: backpack, rucksack
 4. talia (kart) [policzalny]
  Give me the pack, we want to play poker. (Podaj mi talię, chcemy zagrać w pokera.)
  There are 52 cards in this pack. (W tej talii są 52 karty.)
 5. wataha (np. wilków)
  I saw a pack of wolves in the forest. (Widziałem watahę wilków w lesie.)
  Wolves are dangerous as a pack. (Wilki są niebezpieczne jako wataha.)
 6. sfora (np. dzikich psów) [policzalny]
  A pack of wild dogs attacked my son. (Wataha dzikich psów zaatakowała mojego syna.)
  A pack of dangerous dogs terrorizes the city. (Sfora niebezpiecznych psów terroryzuje miasto.)
 7. grupa, banda (np. chuliganów) [policzalny]
  A pack of hooligans stole my wallet. (Banda chuliganów ukradła mi portfel.)
  She was attacked by a pack of teenage boys. (Ona została zaatakowana przez grupę nastoletnich chłopców.)
 8. tampon, kompres [policzalny]
  Do you have a pack in your handbag? (Masz tampon w swojej torebce?)
  She has a period and she needs a pack. (Ona ma okres i potrzebuje tamponu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

pack BrE ***
deck AmE **

obrazek do "pack" po polsku
rzeczownik
 1. talia (kart)
  Back then, I hadn't thought to bring a pack of cards. (Wtedy, nie pomyślałem, żeby przynieść talię kart.)
  I've got a spare deck of cards in my room. (Mam zapasową talię kart w swoim pokoju.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. peleton
  He started to pull ahead from the bunch. (On zaczął wybiegać przed peleton.)
  The peloton consisted of 100 riders. (Peleton składał się ze 100 rowerzystów.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zapakować komuś coś
  I packed you an apple, it's in your bag. (Zapakowałam ci jabłko, jest w twojej torbie.)
  He packed me my phone, it must be somewhere in my suitcase. (On zapakował mi telefon, musi być gdzieś w mojej walizce.)

Powiązane zwroty — "pack"

rzeczownik
phrasal verb
czasownik
przysłówek
idiom
kolokacje

podobne do "pack" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pack" po polsku

rzeczownik
dwanaście puszek piwa (skrót od "twelve pack") = twack