PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"wypełniać ludźmi" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypełniać ludźmi" po polsku

"wypełniać ludźmi" — Słownik kolokacji angielskich

pack out kolokacja
  1. pack czasownik + out particle = wypełniać ludźmi, zapełniać ludźmi
    Zwykła kolokacja

    Although an unknown property in the industry at the time, the venue was packed out.

    Podobne kolokacje: