BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"owijać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "owijać" po polsku

owijać

czasownik
 1. wind ****
  • owijać, nawijać, okręcać [TRANSITIVE]
   The nurse wound the bandage around my arm. (Pielęgniarka owinęła bandaż wokół mojego ramienia.)
   I wound the thread on the spool. (Nawinąłem nitkę na szpulkę.)
 2. pack ***
  • owijać, zawijać, pakować [TRANSITIVE]
   Who will pack the present for John? (Kto zawinie prezent dla Johna?)
   She can't see the present; we have to pack it. (Ona nie może zobaczyć prezentu; musimy go opakować.)
 3. pass , *****
  • owijać, przewlekać (np. linę) [TRANSITIVE]
   Pass the rope over the hook on the ceiling. (Przewlecz linę przez hak na suficie.)
   Pass the rope over the branch to climb it. (Przewlecz tę linę przez gałąź, aby się po niej wspiąć.)
 4. lap **
  • owinąć, owijać (np. kolano)
   I lapped my knee with a bandage. (Owinąłem kolano bandażem.)
   Your elbow is bleeding, you should lap it! (Twój łokieć krwawi, powinieneś go owinąć!)
 5. curl **
  • zwijać, owijać, spowijać (np. ramię, szal, mgła) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The smoke curled the town. (Dym spowił miasto.)
   She curled the shawl and put it on the table. (Ona zwinęła szal i położyła go na stole.)
 6. coil *
 7. shroud
  • owijać (zwłoki całunem)
 8. swathe
 9. enwrap , inwrap
 10. enswathe , także: inswathe
czasownik
 1. wrap ***
  • zawinąć, owinąć, zapakować [TRANSITIVE]
   Would you wrap everything together, please? (Czy możesz proszę zawinąć wszystko razem?)
   Wrap this parcel in some strong paper. (Zawiń tę paczkę w jakiś mocny papier.)
 2. twist ***
  • owinąć, okręcić [TRANSITIVE]
   I twisted her arm with a bandage. (Owinąłem jej rękę bandażem.)
   Maybe you should twist your finger with toilet paper. (Może powinieneś owinąć palec papierem toaletowym.)
 3. drape *
phrasal verb
 1. wrap *** , wrap up * , wrap oneself up
  • zawinąć, owinąć
   Can you wrap my sandwich in paper? (Czy możesz zawinąć moją kanapkę w papier?)
   She wrapped the present in red paper. (Ona zawinęła prezent w czerwony papier.)
phrasal verb
 1. do up something , także: do something up **

powered by  eTutor logo