TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wrap oneself up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "wrap oneself up" po angielsku

wrap ***
wrap up *
wrap oneself up

phrasal verb
 1. zawinąć, owinąć
  Can you wrap my sandwich in paper? (Czy możesz zawinąć moją kanapkę w papier?)
  She wrapped the present in red paper. (Ona zawinęła prezent w czerwony papier.)
 2. ubrać się ciepło, opatulać się
phrasal verb
 1. zapakować, zawijać (np. w papier)
  I bought her a gift and I need to wrap it up. (Kupiłem jej prezent i muszę go zapakować.)
  She wrapped the toy up in paper. (Ona zawinęła zabawkę w papier.)
 2. skończyć coś (np. wykonanie projektu), zakończyć coś
  I expect you to wrap this project up in a day or two. (Oczekuję, że skończysz ten projekt za dzień lub dwa.)
  We can wrap this meeting up before 3 p.m. (Możemy zakończyć to spotkanie przed 15.00.)
  I need time to wrap some things up. (Potrzebuję czasu, żeby zakończyć parę spraw.)