Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"owinąć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "owinąć coś" po polsku

obrazek do "wrap" po polsku
czasownik
 1. wrap ***
  • zawinąć, owinąć, zapakować [przechodni]
   Would you wrap everything together, please? (Czy możesz proszę zawinąć wszystko razem?)
   Wrap this parcel in some strong paper. (Zawiń tę paczkę w jakiś mocny papier.)
 2. lap **
  • owinąć, owijać (np. kolano)
   I lapped my knee with a bandage. (Owinąłem kolano bandażem.)
   Your elbow is bleeding, you should lap it! (Twój łokieć krwawi, powinieneś go owinąć!)
 3. coil *
 4. drape *
phrasal verb
 1. wrap *** , wrap up * , wrap oneself up
  • zawinąć, owinąć
   Can you wrap my sandwich in paper? (Czy możesz zawinąć moją kanapkę w papier?)
   She wrapped the present in red paper. (Ona zawinęła prezent w czerwony papier.)

owinąć coś

phrasal verb
 1. do up something , także: do something up **
czasownik
 1. wind ****
 2. pack ***
  • owijać, zawijać, pakować [przechodni]
   Who will pack the present for John? (Kto zawinie prezent dla Johna?)
   She can't see the present; we have to pack it. (Ona nie może zobaczyć prezentu; musimy go opakować.)
 3. pass , *****
  • owijać, przewlekać (np. linę) [przechodni]
   Pass the rope over the hook on the ceiling. (Przewlecz linę przez hak na suficie.)
   Pass the rope over the branch to climb it. (Przewlecz tę linę przez gałąź, aby się po niej wspiąć.)
 4. curl **
 5. shroud
 6. twist ***
  • owijać, obwijać, okręcać [przechodni]
   I twisted her arm with a bandage. (Owinąłem jej rękę bandażem.)
   Maybe you should twist your finger with toilet paper. (Może powinieneś owinąć palec papierem toaletowym.)
 7. swathe
 8. enwrap , inwrap
 9. enswathe , także: inswathe