PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"packed away" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "packed away" po angielsku

phrasal verb
  1. jeść, wcinać potocznie

"packed away" — Słownik kolokacji angielskich

packed away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odłożony na miejsce
  1. pack czasownik + away przysłówek
    Silna kolokacja

    Only the fine china had been packed away and taken.