"packed together" — Słownik kolokacji angielskich

packed together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapakowany razem
  1. pack czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He wasn't used to quite so many people packed together.

powered by  eTutor logo