Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"ubijać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ubijać" po polsku

ubijać

obrazek do "beat" po polsku obrazek do "whip" po polsku
czasownik
 1. firm , ****
  • ubijać (np. ziemię)
   The child is firming sand with a shovel. (Dziecko ubija piasek łopatką.)
   You have to firm the ground in your garden. (Musisz ubić ziemię w swoim ogrodzie.)
 2. chip ***
 3. beat ****
  • ubijać (za pomocą miksera lub trzepaczki) [przechodni/nieprzechodni]
   Beat butter and sugar in a bowl. (Ubij masło i cukier w misce.)
   Don't beat the ingredients too fast, because we want to maintain lightness. (Nie ubijaj składników zbyt szybko, ponieważ chcemy utrzymać lekkość.)
 4. whisk *
  • ubijać (np. jajka, śmietanę) [przechodni]
   I have to whisk the eggs. (Muszę ubić jajka.)
   Add some sugar to the cream and whisk them together. (Dodaj trochę cukru do śmietany i ubij je razem.)
   link synonim: whip
 5. pack ***
  • ubijać (np. śnieg, glebę) [przechodni]
   He packed the snow to make a snowball. (On ubił śnieg by zrobić śnieżkę.)
   I packed the ground around the tree. (Ubiłem glebę dookoła drzewa.)
 6. compact **
  • sprasować, ubić, ubijać
   He compacted snow in front of his house. (On ubił śnieg przed swoim domem.)
   This machine compacts rubbish. (Ta maszyna sprasowuje śmieci.)
 7. slaughter *
  • zarzynać, ubijać (zwierzę)
   He slaughtered all of his livestock. (On ubił całe swoje bydło.)
 8. whip **
  • ubijać (np. śmietanę, jajka) [przechodni]
   Whip the cream until thick. (Ubijaj śmietanę, aż będzie gęsta.)
   Whip together the eggs, sugar and vanilla. (Ubij razem jajka, cukier i wanilię.)
   link synonim: whisk
 9. cull
 10. tamp