"plecak" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "plecak" po polsku — Słownik angielsko-polski

plecak

school-bag-15571366184 School Bag
rzeczownik
 1. backpack * , rucksack British English  
  What have you got in your rucksack? It's very heavy. (Co masz w swoim plecaku? Jest bardzo ciężki.)
  I've got three bottles of water in my rucksack. (Mam trzy butelki wody w plecaku.)
  link synonim: pack
 2. pack ***   British English [COUNTABLE]
  "Where's my phone?" "In your pack." ("Gdzie jest mój telefon?" "W twoim plecaku.")
  Can I borrow your pack? (Czy mogę pożyczyć twój plecak?)
  link synonimy: backpack, rucksack
 3. knapsack
 4. school bag , także: schoolbag

"plecak" — Słownik kolokacji angielskich

school bag kolokacja
 1. school rzeczownik + bag rzeczownik = tornister, plecak (szkolny)
  Luźna kolokacja

  She runs over to her school bag and whips out a cell phone.

  Podobne kolokacje: