"pack in" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pack in" po angielsku

pack in

phrasal verb
 1. nawalić, wysiąść British English potocznie
  The engine in the car packed in. (Silnik w aucie nawalił.)
  Why did the car pack in? (Dlaczego auto nawaliło?)
  link synonim: pack up

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. rzucić coś (przestać coś robić) potocznie
  to quit, to stop doing something
  I will pack the course in because it's too hard. (Rzucę kurs, bo jest za trudny.)
  She packed her job in. (Ona rzuciła swoją pracę.)
phrasal verb
 1. przyciągnąć kogoś (np. tłumy na premierę filmu) potocznie
  This film will pack crowds in. (Ten film przyciągnie tłumy.)
  This performance is so good that it will pack thousands in. (To przedstawienie jest tak dobre, że przyciągnie tysiące.)
phrasal verb
 1. owinąć w coś (np. w folię izolacyjną)
 2. olewać coś, mieć coś w dupie British English slang
  You always pack in your friends. (Zawsze olewasz swoich przyjaciół.)
idiom
 1. rzuć to (to, czego nie lubisz robić) British English język mówiony
  You don't like your job? Pack it in! (Nie lubisz swojej pracy? Rzuć to!)
  Pack it in if it doesn't make you happy. (Rzuć to, jeśli nie daje ci szczęścia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. przyciągać tłumy, być atrakcyjnym dla mas

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"pack in" — Słownik kolokacji angielskich

pack in kolokacja
Popularniejsza odmiana: packed in
 1. pack czasownik + in przyimek = nawalić, wysiąść
  Bardzo silna kolokacja

  They were up with the sun and packed in half an hour.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo