Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"przyciągnąć kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyciągnąć kogoś" po polsku

przyciągnąć kogoś

phrasal verb
 1. pull somebody in
 2. bring somebody in * , także: bring in somebody **
  • przyciągnąć kogoś (np. klientów, kontrahentów)
   This advertisement will bring the clients in! (Ta reklama przyciągnie klientów!)
   Her recommendation brought in many people to our restaurant. (Jej rekomendacja przyciągnęła do naszej restauracji wielu ludzi.)
 3. pack somebody in
  • przyciągnąć kogoś (np. tłumy na premierę filmu) potocznie
   This film will pack crowds in. (Ten film przyciągnie tłumy.)
   This performance is so good that it will pack thousands in. (To przedstawienie jest tak dobre, że przyciągnie tysiące.)
czasownik
 1. attract ***
  • przyciągać (np. ludzi, zainteresowanie) [przechodni]
   The advertisement attracted me to this film. (Reklama przyciągnęła mnie do tego filmu.)
   They say that opposites attract. (Mówią, że przeciwieństwa się przyciągają.)
   zobacz także: intrigue
 2. bring *****
  • sprowadzić, przyciągać (np. ludzi w określone miejsce) [przechodni]
   What brings you here? (Co cię tutaj sprowadza?)
   He brought me here, but I don't know why. (On mnie tu sprowadził, ale nie wiem czemu.)
   The new fountain is supposed to bring many tourists to our small town. (Nowa fontanna ma przyciągnąć wielu turystów do naszego małego miasteczka.)
 3. draw , *****   [przechodni]
  A good teacher can draw the attention of the whole class. (Dobry nauczyciel potrafi przyciągnąć uwagę całej klasy.)
  The picture on the wall drew my attention. (Zdjęcie na ścianie przyciągnęło moją uwagę.)
 4. engage ***
  • zainteresować, przyciągać (np. uwagę, zainteresowanie) oficjalnie [przechodni]
   My article engaged the attention of the whole city. (Mój artykuł przyciągnął uwagę całego miasta.)
   Her outfits always engage a lot of attention. (Jej stroje zawsze przyciągają dużo uwagi.)
 5. pull *****
 6. claim *****
  • przyciągać (uwagę) [przechodni]
   My article claimed a lot of attention. (Mój artykuł przyciągnął wiele uwagi.)
   These red shoes claim the attention of men. (Te czerwone buty przyciągają uwagę mężczyzn.)
 7. arrest ***
  • przyciągać (np. uwagę) termin literacki [przechodni]
   His queer behaviour arrested my attention. (Jego dziwne zachowanie przyciągnęło moją uwagę.)
   His story arrested my interest. (Jego historyjka przyciągnęła moje zainteresowanie.)
 8. beckon
 9. grab ***
  • przyciągać (czyjąś uwagę) potocznie [przechodni]
   I believe the message should be short in order to grab attention. (Uważam, że wiadomość powinna być krótka, żeby przyciągała uwagę.)
 10. magnetize , magnetise BrE
 11. ply for hire BrE , ply for trade
phrasal verb
 1. pull up **

powered by  eTutor logo