pakować, zapakować (np. jedzenie, towar)

pack, pack up

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

pack , także: pack up = pakować, zapakować (np. jedzenie, towar)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I'm sure I packed it. = Jestem pewien, że to spakowałem.