Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"przynosić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przynosić coś" po polsku

obrazek do "fetch" po polsku
czasownik
 1. bring *****
  • przynosić, przywozić [przechodni]
   I brought you some clothes. (Przyniosłem ci trochę ubrań.)
   Could you bring me some more wine? (Czy mógłbyś przynieść mi trochę więcej wina?)
   Remember to bring plastic cups. (Pamiętaj, żeby przynieść plastikowe kubki.)
   She'll bring your book on Sunday. (Ona przyniesie ci książkę w niedzielę.)
   link synonim: get
   przeciwieństwo: take
  • przynosić, powodować, wywoływać (np. zyski, kłopoty, uśmiech) [przechodni]
   This show brought him popularity. (Ten występ przyniósł mu popularność.)
   He brings joy to everyone. (On wszystkim przynosi radość.)
   Our new house brings us nothing but trouble. (Nasz nowy dom przynosi nam same kłopoty.)
   He is always able to bring a smile to my face. (On zawsze potrafi wywołać uśmiech na mojej twarzy.)
   This film will bring you tears, it's very sad. (Ten film wywoła u ciebie łzy, jest bardzo smutny.)
   link synonim: cause
 2. get *****
  • przynosić (gdy idziemy gdzieś, żeby coś przynieść) [przechodni]
   Go to the kitchen and get another spoon. (Idź do kuchni i przynieś jeszcze jedną łyżkę.)
   Can you get me my mobile phone? (Czy możesz przynieść mi mój telefon komórkowy?)
   I will get you your book next time. (Przyniosę ci twoją książkę następnym razem.)
   link synonim: bring
 3. yield ***
 4. return , *****
  • przynosić, generować (zyski) [przechodni]
   We expect this investment to return a profit. (Oczekujemy, że ta inwestycja przyniesie zyski.)
   This exchange should return a profit. (Ta wymiana powinna przynieść zyski.)
 5. fetch *
 6. see *****
  • przynosić (np. jakieś wydarzenia, nowiny) [przechodni]
   I'm seeing good and bad news. (Przynoszę dobre i złe wieści.)
   Who wants to see that news to them? (Kto chce im przynieść tę wiadomość?)
 7. hold , *****
  • przynosić (przyszłość) oficjalnie [przechodni]
   Can you tell what future will hold for me? (Czy możesz mi powiedzieć, co przyniesie mi przyszłość?)
   The future holds great things for you. (Przyszłość przyniesie ci wspaniałe rzeczy.)
 8. fet

przynosić coś

phrasal verb
 1. turn over something *
 2. bring something in * , także: bring in something **
 3. bust out something , bust something out
 4. pick something up , pick up something ****
  • przynosić coś (kupić i przynieść) potocznie
phrasal verb
 1. get somebody something *****  
  Can you get me a stapler? (Czy możesz przynieść mi zszywacz?)
  I'll get you some water. (Przyniosę ci trochę wody.)

Powiązane zwroty — "przynosić coś"

czasownik
nosić = carry +4 znaczenia
przenosić = move +2 znaczenia
podnosić = lift , lift up +11 znaczeń
wynosić = total +1 znaczenie
odnosić = derive +1 znaczenie
wznosić = raise +3 znaczenia
donosić = report +2 znaczenia
znosić = lift +8 znaczeń
ponosić = bear +1 znaczenie
phrasal verb
inne