PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"zwracać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwracać się" po polsku

zwracać się

czasownik
 1. approach , *****
  • zwracać się (np. z pytaniem do kogoś) [przechodni]
   She approached him with a million of requests. (Ona zwróciła się do niego z milionem próśb.)
   I approached my boss with a request. (Zwróciłam się do mojego szefa z prośbą.)
 2. turn , *****
  • zwracać się, skierować się (zacząć myśleć o czymś) [przechodni/nieprzechodni]
   My thoughts turned to my most embarrassing moments. (Moje myśli skierowały się do moich najbardziej zawstydzających momentów.)
   Whenever I'm alone, my mind turns to you. (Zawsze kiedy jestem sam, mój umysł kieruje się do ciebie.)
   Then his thoughts turned to her. (Wtedy jego myśli skierowały się ku niej.)
 3. appeal to something **
  • zwracać się, uciekać się (do kogoś w jakimś celu) [nieprzechodni]
   I appeal to your conscience to stop beating her! (Apeluję do Twojego sumienia, żebyś przestał ja bić!)
 4. face *****
 5. yield ***
 6. pay for itself
  • zwracać się (o kosztach)
 7. apostrophize , apostrophise BrE
Return to HITRAN FACTS
czasownik
 1. return , *****
  • zwracać, odsyłać [przechodni]
   The letter was returned to the sender. (List został zwrócony do nadawcy.)
   My letter was returned, because I wrote the wrong address on the envelope. (Mój list został odesłany, ponieważ napisałem zły adres na kopercie.)
 2. repay *
 3. restore **   oficjalnie [przechodni]
  This phone is broken, I have to restore it. (Ten telefon jest zepsuty, muszę go zwrócić.)
  You can't restore this shirt, sir, you didn't buy it here. (Nie może pan zwrócić tej koszuli, nie kupił jej pan tutaj.)
 4. toss ***
 5. regurgitate
 6. disgorge
 7. regurge
 8. regorge
 9. regive
 10. boke ScoE slang , boak ScoE slang
phrasal verb
 1. pay back
  • zwracać, spisywać, spłacać
   Even though you said it was a gift, I will pay back the money to you. (Pomimo tego, że powiedziałeś, że to był prezent, zwrócę ci pieniądze.)
   If he can't pay back the loan, he can work for us. (Jeżeli on nie może spłacić pożyczki, może dla nas pracować.)
 2. give back
idiom
 1. lose one's lunch slang
phrasal verb
 1. turn something in *
 2. give something back , give back something
  • zwracać coś, oddawać coś
   When will you give me back my wallet? (Kiedy oddasz mi mój portfel?)
   Give me my glasses back! (Oddaj mi moje okulary!)
 3. take something back * , także: take back something
 4. hand something back
 5. put something back , także: put back something  
  I have to put the books back to the library. (Muszę zwrócić książki do biblioteki.)
 6. kick something back
phrasal verb
 1. turn something in to somebody  
  You don't have to turn the car in to me for another week. (Przez kolejny tydzień nie musisz mi zwracać samochodu.)
  I have to turn a book I borrowed in to my friend. (Muszę zwrócić mojej koleżance książkę, którą od niej pożyczyłam.)
 2. hand something back to somebody  
phrasal verb
 1. bring something up , bring up something **

Powiązane zwroty — "zwracać się"

phrasal verb
czasownik
wracać = re-enter , także: reenter
odwracać = reverse +5 znaczeń
zawracać = swing +1 znaczenie
powracać = resume +1 znaczenie
tytułować (zwracać się do kogoś w określony sposób) = address
przywracać = reinstate +3 znaczenia
nawracać = convert +1 znaczenie
rzeczownik
zwrot = shift +10 znaczeń
zwrotka = verse +1 znaczenie
zwrotnica = points +1 znaczenie
inne
przymiotnik