"appeal to something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "appeal to something" po angielsku — Słownik polsko-angielski

appeal to something **

czasownik
 1. oddziaływać na coś, wpływać, odwoływać się do czegoś (np. o reklamie) [INTRANSITIVE]
  They banned beer advertisements, because they might wrongly appeal to teenagers. (Oni zakazali reklam piwa, bo mogą źle oddziaływać na nastolatków.)
 2. zwracać się, uciekać się (do kogoś w jakimś celu) [INTRANSITIVE]
  I appeal to your conscience to stop beating her! (Apeluję do Twojego sumienia, żebyś przestał ja bić!)
 3. składać apelację (od wyroku sądowego), apelować, odwoływać się, składać odwołanie [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  The businesswoman found the decision unjust and appealed to the Supreme Court. (Businesswoman uznała decyzję za niesprawiedliwą i odwołała się do Sądu Najwyższego.)
rzeczownik
 1. apel, wezwanie (o coś) [COUNTABLE]
  Dalai Lama issued an appeal for peace. (Dalai Lama wydał wezwanie o pokój.)
  The girl made an appeal for help in search for her dog. (Dziewczyna zaapelowała o pomoc w poszukiwaniu jej psa.)
 2. apelacja (od wyroku sądowego) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The businessman lodged an appeal to the Supreme Court. (Biznesmen skierował apelację do Sądu Najwyższego.)
  He appealed to a higher court instance. (On odwołał się do sądu wyższej instancji.)
 3. odwołanie (od jakiejś decyzji) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The unruly student appealed from the headmaster's decision. (Niesforny uczeń odwołał się od decyzji dyrektora.)
  I disagree with this decision, so I will write an appeal. (Nie zgadzam się z tą decyzją, więc napiszę odwołanie.)
 4. czar, urok, atrakcyjność [UNCOUNTABLE]
  This guy has an appeal, which women love. (Ten mężczyzna ma urok, który kobiety kochają.)
  Marilyn Monroe's sex appeal was her weapon. (Seksapil Marilyn Monroe był jej bronią.)
 5. motyw klienta, do którego jest adresowa reklama [UNCOUNTABLE]
  The appeal of nappies adverts were widely discussed in the PR agency. (Motyw klienta w reklamach pieluch był szeroko dyskutowany w agencji PR.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. podobać się komuś, pociągać kogoś
  Her outfit appeals to me. (Jej strój mi się podoba.)
  My plan appealed to everybody. (Mój plan wszystkim się spodobał.)

Powiązane zwroty — "appeal to something"

inne
rzeczownik
Zobacz także: appeal to the Minister for the Environmentappeal against the Chief Inspector's decisionappeal with binding effectappeal which involves suspensionappeal to the publicappeal to the State Councilappeal to nationappeal for clemencyappeal due to too severe penaltyappeal against refusalappeal as to culpabilityappeal against default judgementappeal against sentence in the interest of the stateappeal to natureappeal as to the culpabilityappeal against convictionappeal for calmappeal against a verdict of the court of lawappeal against part of verdictappeal against postponement of punishment executionappeal against the sentenceappeal against sentence at the recommendation of the Minister of Justiceappeal to someone to do somethingappeal from a judgement, appeal from a sentenceappeal against the appraisal resultsappeal to the superior authorityappeal to the Holy See for marriage annulmentappeal to the court from the decision of its presidentappeal to the chairmanappeal to a higher courtappeal to a higher authorityappeal to the court of cassationappeal to the courtappeal to the chairpersonappeal from a decisionappeal against the decision of the European Commissionappeal against the decisionappeal against a judgementappeal against a decisionappeal to the power of pardonappeal from a judgment, appeal from a judgementappeal against a judgment, appeal against a judgementappeal against a convictionappeal against a sentencenot to appeal against the sentence