BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"oddziaływać na coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddziaływać na coś" po polsku

czasownik
 1. affect ****
  • oddziaływać na, mieć wpływ na [TRANSITIVE]
   The Sun can strongly affect your plants. (Słońce może silnie oddziaływać na twoje rośliny.)
   His fatal disease affected his family deeply. (Jego śmiertelna choroba miała na jego rodzinę głęboki wpływ.)
   I don't affect him. He does what he wants. (Nie mam na niego wpływu. On robi, co chce.)
   Peers affect children. (Rówieśnicy mają wpływ na dzieci.)
   Her bad mood affected the whole family. (Jej zły nastrój miał wpływ na całą rodzinę.)
   His parents' divorce really affected him. (Rozwód jego rodziców naprawdę na niego wpłynął.)

oddziaływać na coś

czasownik
 1. impact American English **** , impact on something , impact upon something
 2. appeal to something **
phrasal verb
 1. act on something * , act upon something

powered by  eTutor logo