"wzywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzywać" po polsku

wzywać

czasownik
 1. call , *****
  • wzywać, przywoływać (np. kelnera, podwładnego) [przechodni]
   Call the waiter, my soup is cold. (Wezwij kelnera, moja zupa jest zimna.)
   My boss called me this morning and told me about some new projects. (Mój szef wezwał mnie do siebie dziś rano i przedstawił mi pewne nowe projekty.)
 2. exhort
phrasal verb
 1. send for somebody
  • wezwać, wzywać (np. po lekarza)
   Why didn't you send for the doctor? (Dlaczego nie posłałeś po lekarza?)
   Send for a doctor, I think he is dying! (Wezwijcie lekarze, on chyba umiera!)
 1. appeal for something
  • apelować, wzywać (o coś)
   The chairman of the committee appealed for calm. (Przewodniczący komitetu apelował o spokój.)
 2. call urgently
przywołać nas do szeregu.
czasownik
 1. page ****
  • przywołać, wezwać (np. przez megafon)
   I paged him over the loudspeaker. (Przywołałem go przez megafon.)
   I found the lost girl and paged her mother. (Znalazłem zagubioną dziewczynkę i wezwałem jej matkę.)
 2. summon *
phrasal verb
 1. call somebody out
  • wezwać kogoś (np. na pomoc, na ratunek)
   We have to call the police out. (Musimy wezwać policję.)
 2. call on somebody ** , call upon somebody * , także: call in on somebody
 3. call somebody away  

"wzywać" — Słownik kolokacji angielskich

call urgently kolokacja
 1. call czasownik + urgently przysłówek = wzywać, apelować
  Zwykła kolokacja

  Several weeks later, I was urgently called to the emergency room.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo