BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"recall" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "recall" po angielsku

recall *

rzeczownik
 1. pamięć, przypomnienie sobie (czegoś) [niepoliczalny]
  You should give him some things from his past to jog his recall. (Powinniście dać mu jakieś rzeczy z jego przeszłości, żeby uaktywnić jego pamięć.)
 2. wezwanie do powrotu na jakieś stanowisko (np. ambasadora) [tylko liczba pojedyncza]
  The people demanded the recall of the previous ambassador of the United States. (Ludzie domagali się wezwania do powrotu poprzedniego ambasadora Stanów Zjednoczonych.)
 3. nakazanie powrotu (do pracy), powtórne powołanie (do wojska) [tylko liczba pojedyncza]
  We had to issue a recall for him to get back to work. (Musieliśmy wysłać nakazanie powrotu, żeby on wrócił do pracy.)
 4. wycofanie (wadliwego produktu ze sprzedaży) [policzalny]
  After the recall of this appliance, those remaining are considered collectibles. (Po wycofaniu tego urządzenia, pozostałe jednostki mają wartość kolekcjonerską.)
 5. odwołanie (urzędnika lub członka partii)  AmE [tylko liczba pojedyncza]

recall ****

czasownik
 1. przypominać sobie (coś) [przechodni/nieprzechodni]
  I can't recall the title of this movie. (Nie mogę przypomnieć sobie tytułu tego filmu.)
  I just recalled the name of the actress. (Właśnie sobie przypomniałem nazwisko tej aktorki.)
  I can't recall who I gave that book to. (Nie mogę sobie przypomnieć, komu dałem tę książkę.)
  I suppose you don't recall the date of that e-mail, do you? (Przypuszczam, że nie przypominasz sobie daty tamtego e-maila, prawda?)
 2. nakazywać powrót na jakieś stanowisko, wzywać do powrotu na jakieś stanowisko (np. ambasadora) [przechodni]
 3. nakazać powrót (do pracy), powtórnie powołać (do wojska) [przechodni]
  He's just returned from the army but they can recall him. (On właśnie wrócił z wojska, ale mogą go powtórnie powołać.)
 4. wycofać (wadliwy produkt ze sprzedaży) [przechodni]
  They had to recall all of the faulty parts. (Oni musieli wycofać wszystkie wadliwe części.)
  They should recall these pies, they're inedible. (Powinni wycofać te pasztety, są niejadalne.)
 5. odwoływać (urzędnika przed końcem kadencji) [przechodni]
  Leslie Knope got recalled from city council. (Leslie Knope została odwołana z rady miejskiej.)
  You can be recalled for such behaviour. (Za takie zachowanie mogą cię odwołać.)
 6. przypominać (kogoś, coś), być podobnym (do kogoś, czegoś) [przechodni]
  You recall your mother. (Przypominasz swoją matkę.)
  Your new cat recalls the previous one. (Twój nowy kot przypomina poprzedniego.)
 7. cofać (obietnicę, dane słowo) [przechodni]
  I never recall my promises. (Nigdy nie cofam moich obietnic.)
  You gave me your word that we would go to Spain, you can't recall it now. (Dałeś mi słowo, że pojedziemy do Hiszpanii, nie możesz go teraz cofnąć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "recall"

rzeczownik
przysłówek
kolokacje

powered by  eTutor logo