"recall one's words" — Słownik kolokacji angielskich

recall one's words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypominać sobie czyjś słowa
  1. recall czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I was to recall her very words only a short while later on too.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo