PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"spell words" — Słownik kolokacji angielskich

spell words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowa zaklęcia
  1. spell czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But you can't just start spelling words any which way.