TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. send word = przesłać wiadomość send word
3. spell words = słowa zaklęcia spell words
  • But you can't just start spelling words any which way.
  • Of course, Americans constantly forget how to spell words that they see all the time.
  • In a spelling bee, children are asked to spell words.
  • You spell such words for her if you must use them.
  • The points on the cards used to spell words are counted toward the player's score.
  • The next challenge was a keyboard program that allows him to spell words on the screen.
  • A spelling test is an assessment of a person's (usually a student's) ability to spell words correctly.
  • This one has so many creatively spelled words in its very hard to proof.
  • But sooner or later they have to test themselves by spelling words they hear.
  • Players compete by spelling English words from cards in hands of increasing size, each card worth various points.
4. await word = oczekuj słowa await word
5. receive word = otrzymaj słowo receive word
7. mutter words = słowa mamrotania mutter words
11. shout words = słowa okrzyku shout words
12. put words = napisane słowa put words
13. get word = dowiedzieć się o czymś przypadkowo, zasłyszeć coś get word
14. offer words = słowa oferty offer words
15. include words = obejmuj słowa include words
16. bring word = przynieść wiadomość bring word
17. learn words = naucz się słów learn words
19. recognize words = rozpoznaj słowa recognize words
20. leave word = zostawić wiadomość leave word
21. waste words = słowa odpadów waste words
22. murmur words = słowa szmeru murmur words
26. keep one's word = dotrzymać obietnicy keep one's word
28. listen to one's words = odsłuchać czyjś słowa listen to one's words
29. take at one's word = potraktuj poważnie słowa take at one's word
31. consider one's words = rozważać czyjś słowa consider one's words
32. recall one's words = przypominać sobie czyjś słowa recall one's words
33. break one's word = nie dotrzymywać słowa, łamać słowo break one's word
34. follow one's words = następować czyjś słowa follow one's words
35. accept one's word = akceptować czyjś słowo accept one's word
36. echo one's words = echo czyjś słowa echo one's words
37. emphasize one's words = podkreślać czyjś słowa emphasize one's words
38. find about the words = znajdź o słowach find about the words
39. doubt one's word = wątpliwość czyjś słowo doubt one's word
40. quote one's words = cytować czyjś słowa quote one's words
41. pick one's words = planować wypowiedź, dobierać słowa pick one's words
42. give to one's words = wymierzać czyjś słowa give to one's words
43. go on one's word = kontynuuj czyjś słowo go on one's word
44. trust one's word = zaufanie czyjś słowo trust one's word
45. speak than words = mów niż słowa speak than words
47. grope for words = szukaj słów grope for words
48. create words = utwórz słowa create words
50. mean every word = mów poważnie mean every word
51. mark one's words = znak czyjś słowa mark one's words
52. put into words = wysławiaj put into words
53. search for words = poszukiwania słów search for words
55. breathe a word = odetchnij słowem breathe a word
56. sum up in several words = suma w kilku słowach sum up in several words
57. eat one's words = odwołać to\, co się powiedziało, przyznać się do błędu, odszczekać coś\, co się powiedziało eat one's words
58. spread the word = szerzyć wieści, rozprzestrzeniać informacje spread the word
60. wait for word = czekaj na wiadomość wait for word
64. turn one's words = obracać się czyjś słowa turn one's words
65. combine words = słowa kombajnu combine words
66. invent words = wymyśl słowa invent words
69. word is derived = słowo jest czerpane word is derived
70. word is lost = słowo zgubi się word is lost
71. allow one's words = pozwalać czyjś słowa allow one's words
72. distinguish words = rozróżnij słowa distinguish words
75. sing the words = zaśpiewaj słowa piosenki sing the words
76. set words = ustawione słowa set words
77. pass the word = szerzyć wieści, rozprzestrzeniać informacje pass the word
83. express in words = ujmij w słowa express in words
84. stumble over one's words = wydukać czyjś słowa stumble over one's words
86. like a word = jak słowo like a word
87. direct one's words = kierować czyjś słowa direct one's words
89. need a word = potrzebuj słowa need a word
90. word is changed = słowo jest zmienione word is changed
91. regret one's words = żałować czyjś słowa regret one's words
92. word is said = słowo jest wypowiedziane word is said
93. represent words = przedstaw słowa represent words
94. want a word = chcieć zamienić słowo (w celu skrytykowania) want a word
95. word is called = słowo jest wywołane word is called
96. measure one's words = środek czyjś słowa measure one's words
97. ignore one's words = ignorować czyjś słowa ignore one's words
100. word is printed = słowo jest wydrukowane word is printed
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.