"repeat the word" — Słownik kolokacji angielskich

repeat the word kolokacja
Popularniejsza odmiana: repeat the words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powtarzaj słowo
  1. repeat czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She repeated the words because he didn't seem to take them in.

powered by  eTutor logo