"repeat the words" — Słownik kolokacji angielskich

repeat the words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powtarzaj słowa
  1. repeat czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She repeated the words because he didn't seem to take them in.

powered by  eTutor logo