"utter a word" — Słownik kolokacji angielskich

utter a word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wypowiedz słowo
  1. utter czasownik + word rzeczownik
    Silna kolokacja

    Those two words had not been uttered in 19 games.

    Podobne kolokacje: