KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"know one's words" — Słownik kolokacji angielskich

know one's words kolokacja
Popularniejsza odmiana: know the words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedzieć czyjś słowa
  1. know czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Too bad the guy didn't know two words of the language.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo