ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"know the words" — Słownik kolokacji angielskich

know the words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaj słowa
  1. know czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Those who don't know the words must make them up for themselves.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo