"know one's suds" — Słownik kolokacji angielskich

know one's suds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedzieć czyjś mydliny
  1. know czasownik + sud rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Do you know your suds?

    Podobne kolokacje: