"create words" — Słownik kolokacji angielskich

create words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): utwórz słowa
  1. create czasownik + word rzeczownik
    Silna kolokacja

    How quickly can you combine pictures and letters to create words?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo