"remember words" — Słownik kolokacji angielskich

remember words kolokacja
Popularniejsza odmiana: remember one's words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypomnij sobie słowa
  1. remember czasownik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They sure go out of their way to remember the big words!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo