"remember events" — Słownik kolokacji angielskich

remember events kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypomnij sobie wydarzenia
  1. remember czasownik + event rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You and I, we remember only certain events, but he probably remembers every single thing that happened to him.

powered by  eTutor logo