TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"depict events" — Słownik kolokacji angielskich

depict events kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw wydarzenia
  1. depict czasownik + event rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It depicts events from his own life and world history.