"depict characters" — Słownik kolokacji angielskich

depict characters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw charaktery
  1. depict czasownik + character rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The term also refers to the various characters depicted in the program and television show.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo