"depict scenes" — Słownik kolokacji angielskich

depict scenes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw sceny
  1. depict czasownik + scene rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Each panel depicted a different scene from around the world.