"contain scenes" — Słownik kolokacji angielskich

contain scenes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj sceny
  1. contain czasownik + scene rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The film contains many scenes which are not documentary in the traditional sense.

powered by  eTutor logo