Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature scenes" — Słownik kolokacji angielskich

feature scenes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sceny cechy
  1. feature czasownik + scene rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The video also features various scenes taken from the film.

powered by  eTutor logo