"organize events" — Słownik kolokacji angielskich

organize events kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zorganizuj wydarzenia
  1. organize czasownik + event rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    During the first year, over 3,500 events were organized in all 50 states.

powered by  eTutor logo