"organize meetings" — Słownik kolokacji angielskich

organize meetings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): organizuj posiedzenia
  1. organize czasownik + meeting rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One night he organized a public meeting at his house to talk about the Revolution.

powered by  eTutor logo