"event related" — Słownik kolokacji angielskich

event related kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydarzenie dotyczyło
  1. relate czasownik + event rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This is a list of events related to British television in 1938.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo