"mutter words" — Słownik kolokacji angielskich

mutter words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowa mamrotania
  1. mutter czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It muttered words in a falsetto, but did not identify itself.

    Podobne kolokacje: