"shout words" — Słownik kolokacji angielskich

shout words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowa okrzyku
  1. shout czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    No one honked or shouted rude words out of the window.

    Podobne kolokacje: