ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word echoed" — Słownik kolokacji angielskich

word echoed kolokacja
Popularniejsza odmiana: echo one's words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo rozbrzmiewało echem
  1. echo czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We had just echoed their words of 20 years earlier.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo