"add words" — Słownik kolokacji angielskich

add words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodaj słowa
  1. add czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "All we need to do is add two words and the whole thing makes perfect sense."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo