BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"add salt" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "add salt" po angielsku

"add salt" — Słownik kolokacji angielskich

add salt kolokacja
  1. add czasownik + salt rzeczownik = dodać soli
    Bardzo silna kolokacja

    You'll probably want to add a little more salt at the same time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo