"add pepper" — Słownik kolokacji angielskich

add pepper kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nasyp pieprzu
  1. add czasownik + pepper rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Add green pepper and cook 3 or 4 minutes longer.

    Podobne kolokacje: