BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"translate one's words" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tłumaczyć czyjś słowa
  1. translate czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "The phone translates my words into their language, of course."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo