ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"translate books" — Słownik kolokacji angielskich

translate books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przetłumacz książki
  1. translate czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Together with his wife he has translated books from German into English.

    Podobne kolokacje:

podobne do "translate books" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "translate books" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik