Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"translate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

translate czasownik

translate + rzeczownik
Kolokacji: 40
translate texts • translate works • translate books • translate one's words • translate poetry • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
3. translate books = przetłumacz książki translate books
  • "The phone translates my words into their language, of course."
  • I am therefore asking you to translate words into action.
  • It is just a matter of translating words into action.
  • It is now really however a question of translating words into action.
  • This Court is a means of last resort to translate words into action.
  • We therefore need now to translate fine words and promises into action.
  • It's important for countries to translate their very good words into action.
  • Margaret could tell she was translating his words in her mind.
  • If matters are now really getting under way, let us translate our words into deeds.
  • The speakers in back, near the ears, translates foreign words.
5. translate poetry = przetłumacz poezję translate poetry
6. translate poems = przetłumacz wiersze translate poems
7. translate ideas = przetłumacz pomysły translate ideas
8. translate the Bible = przetłumacz Biblię translate the Bible
9. translate documents = przetłumacz dokumenty translate documents
czasownik + translate
Kolokacji: 7
begin translating • try to translate • help translate • finish translating • start translating • ...
translate + przyimek
Kolokacji: 27
translated into • translated by • translated from • translate to • translate for • ...
translate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 58
literally translate • roughly translate • loosely translated • later translated • translate well • initially translated • translate directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.