"like a word" — Słownik kolokacji angielskich

like a word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak słowo
  1. like czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Loaf owes them money and they'd like a word with him.

    Podobne kolokacje: