MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"like girls" — Słownik kolokacji angielskich

like girls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak dziewczyny
  1. like czasownik + girl rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He wasn't the kind of boy to like girls who wore lipstick.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo